Debandzooi
Image default
Verbouwen

Beschikt jullie bedrijf al over een RI&E?

Ondernemers hebben vaak te maken met risico’s. Sommigen beweren dat ze daardoor juist ondernemer zijn geworden, maar vaak is het beter om toch de risico’s in te perken. Als er te veel risico’s zijn, is dit namelijk niet gezond voor het bedrijf en is er geen lang bestaan mogelijk. Daarom wil je de risico’s altijd zo veel mogelijk beperken. Denk hierbij aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, debiteurenbeheer en aan de veiligheid van het personeel.

Eén van de mogelijkheden om bedrijfsrisico’s in te perken is met behulp van een Risico- inventarisatie en evaluatie systeem. Een hele mond vol, daarom ook wel een RI&E genoemd.

Heb jij alle risico’s in kaart?

Het is belangrijk om eerst alle risico’s in kaart te brengen met een risico- inventarisatie en evaluatie systeem. Door eerst een goede analyse te maken met behulp van vragenlijsten geschikt voor jullie organisatie, kun je al een hoop te weten komen. Hieruit voort vloeit een lijst met bedrijfsrisico’s waarna deze kunnen worden ingeperkt. Vanuit deze risicolijst vloeit een plan van aanpak (PvA) met een prioritering van de risico’s. De risico’s die het meeste risico vormen dienen namelijk snel te worden opgelost. Een goede tool die deze overzichten automatisch kan genereren, is het AMS (Arbo Management Systeem). Men geeft aan dat dit een erg fijn RI&E-instrument is. Veel informatie is al ingevuld en je hoeft enkel de vragen te beantwoorden die passen bij jullie organisatie. Alle overbodige vragen die niet op jullie van toepassing zijn, worden hierin niet meegenomen. Uit deze vragenlijst wordt een Plan van Aanpak gegenereerd.

Stel altijd eerst prioriteiten

Het is onmogelijk om van de één op de andere dag alle risico’s op te lossen. Breng daarom een prioriteitenlijst aan van risico’s die het meeste gevaar opleveren en risico’s die het gemakkelijkste zijn op te lossen. In samenwerking met de OR of PVT is het belangrijk om de prio’s vast te stellen. Zo worden de prioriteiten namelijk ook wel genoemd.

Het resultaat moet zijn dat er duidelijk is:

  • Welke maatregelen er genomen moeten worden
  • Welke middelen hiervoor ter beschikking moeten worden gesteld
  • Hoe deze maatregelen dienen te worden uitgevoerd
  • Wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering
  • Wanneer de uitvoering is geëvalueerd
  • De einddatum van dit actiepunt 

Doorgaans voer je deze actielijst niet binnen een week uit en bestaat het uit een meerjarenplan. Het is daarom ook een dynamische RI&E die continu in beweging is.

https://www.raatwerk.nl/training/