Debandzooi
Image default
Particuliere dienstverlening

Extra hulp bij begeleid wonen voor volwassenen

Soms hebben volwassenen extra hulp nodig in het dagelijks leven. Dat kan zijn bij het doen van de boodschappen of het op orde brengen van de financiën. Of met het indelen van de dag. Bij begeleid wonen ontvangen volwassenen deze extra hulp. Met de juiste begeleiding vinden ze het overzicht in hun leven weer terug. Leviaan is een specialist in begeleid wonen en biedt dit aan voor volwassenen in West-Friesland, Zaanstreek en Waterland. Deze vorm van begeleid wonen richt zich op volwassenen met psychische kwetsbaarheden. Wanneer iemand geïnteresseerd is in begeleid wonen bij Leviaan, zal een zorgbemiddelaar de wensen en (zorg)behoeften van de cliënt bespreken. Zo worden er doelen voor de korte en lange termijn opgesteld.

Persoonlijke ondersteuning en coaching op basis van de behoeften

Op basis van deze wensen en (zorg)behoeften vindt de persoonlijke ondersteuning en coaching plaats. Zo wordt de dag op zinvolle wijze ingevuld. De focus blijft altijd liggen op zoveel mogelijk behoud van de zelfstandigheid. Het doel is immers om de cliënt voor te bereiden op het op eigen benen staan in de maatschappij. Heeft u een psychische kwetsbaarheid? Dan kunt u terecht bij Leviaan. Zij beschikken over diverse locaties gericht op specifieke doelgroepen. Denk aan een woonvorm voor mensen met Korsakov of een locatie voor mensen met psychische kwetsbaarheden die ook persoonlijke zorg nodig hebben.

Een vaste contactpersoon voor elke cliënt

Elke cliënt van Leviaan heeft een vaste contactpersoon. Deze heeft een belangrijke functie in het traject. Deze persoon is desgewenst betrokken bij het proces van begeleid wonen voor volwassenen. Zo kan deze eventueel aanwezig zijn bij het intakegesprek, maar ook het opstellen van het signaleringsplan of het begeleidingsplan. Als er veranderingen optreden in de situatie van de cliënt, dan kan de contactpersoon er ook bij betrokken worden. Dit alles natuurlijk met toestemming van de cliënt zelf. Wilt u graag gebruik maken van begeleid wonen voor volwassenen? Neem dan gerust contact op met Leviaan. Zij plannen een intakegesprek met u in en vertellen u, in overleg, wat de mogelijkheden zijn.

https://leviaan.nl/